Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 mars 2021

Dag:
Tisdag den 9 mars 2021
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-03-09

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 25.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 26.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 27.

  Övriga frågor