Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 januari 2021

Dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 26.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 27.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 28.

  Övriga frågor

Information

 • 29.

  Kvalitet i vården

Beslutsärenden