Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 maj 2021

Dag:
Tisdag den 25 maj 2021
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Information

 • 63.

  Arbetet med långtidsutredningen ”Hälso- och sjukvården 2040”

 • 64.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 65.

  Övriga frågor

Sekretess