Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari 2021

Dag:
Tisdag den 16 februari 2021
Tid:
15:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 15.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 16.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 17.

  Övriga frågor

Information

 • 18.

  Föredragning av rapporten Avlidna i Stockholms län med Covid-19 under perioden mars – augusti år 2020 med fokus på personer i särskilt boende (SÄBO)