Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 juni 2021

Dag:
Tisdag den 15 juni 2021
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Information

 • 33.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 34.

  Övriga frågor

Beslutsärenden