Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 april 2021

Dag:
Tisdag den 13 april 2021
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 44.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 45.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 46.

  Övriga frågor

Information

 • 47.

  Information från patientnämndens förvaltning

Sekretess