Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 januari 2020

Dag:
Tisdag den 28 januari 2020
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-01-28

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

 • 3.

  Anmälan av regionfullmäktiges val av ordinarie ledamöter och ersättare till hälso- och sjukvårdsnämnden 2020

  HSN 2018-1743

 • 4.

  Anmälan av sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020

  HSN 2019-1629

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 28.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 29.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 30.

  Övriga frågor