Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 januari 2020

Dag:
Tisdag den 28 januari 2020
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

 • 3.

  Anmälan av regionfullmäktiges val av ordinarie ledamöter och ersättare till hälso- och sjukvårdsnämnden 2020

  HSN 2018-1743

 • 4.

  Anmälan av sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020

  HSN 2019-1629

Beslutsärenden

 • 5.

  Närvarorätt vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden

  HSN 2018-1653

 • 6.

  Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till hälso- och sjukvårdsnämndens utskott och beredningar samt val av ledamöter och ordförande till långtidsutredningen 2020

  HSN 2018-1338

 • 7.

  Val till övriga organ och grupper

  HSN 2018-1649

 • 8.

  Uppdrag att föreslå höjd avgift för uteblivet besök

  HSN 2019-2159

 • 9.

  Genomförandeplan för primärvårdsstrategi

  HSN 2019-0945

 • 10.

  Informationsarkitektur och informatik i regionens sjukvårdssystem

  HSN 2019-1995

 • 11.

  Upphandling av tjänster inom medicinsk radiologi, undersökningar med öppen kamera, magnetisk resonanstomografi, MR

  HSN 2019-2154

 • 12.

  Yttrande över regionrevisorernas delrapport 2019 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2019-1969

 • 13.

  Yttrande över Livsmedelsverkets remiss Bra måltider på sjukhus

  HSN 2019-2185

 • 14.

  Yttrande över remiss - Inbjudan till samråd för översiktsplan 2020, Trosa kommun

  HSN 2019-2226

 • 15.

  Yttrande över motion 2019:50 av Gabriel Kroon m.fl. (SD) om tidsbegränsat användande av kostnadsfri språktolk

  HSN 2019-1804

 • 16.

  Yttrande över motion 2019:52 av Britt-Mari Canhasi (SD) och Helen Schultz (SD) om att Region Stockholm ska medverka till att regionens anställda ska stötta blodgivarverksamheten

  HSN 2019-1803

 • 17.

  Yttrande över motion 2019:44 av Ing-Marie Elfström (S) m.fl. om att utreda behoven av utbildning och ökade insatser för patienter med Vestibulit

  HSN 2019-1833

 • 18.

  Yttrande över motion 2019:48 av Tara Twana (S) om utökad kunskap samt förbättrade vårdinstanser rörande huvudvärksjukdomar

  HSN 2019-1957

 • 19.

  Yttrande över motion 2019:14 av Catarina Wahlgren m.fl. (V) om att starta en akademisk vårdcentral med särskilt fokus på kvinnors hälsa och vårdbehov

  HSN 2019-2003

 • 20.

  Yttrande över motion 2019:12 av Talla Alkurdi (S) och Robert Johansson (S) om att samtliga vårdgivare måste ta ansvar för utbildningen av ST-läkare

  HSN 2019-2002

 • 21.

  Yttrande över motion 2019:18 av Henrik Åkerlund och Helen Schoultz (SD) om att införa avgiftsfri hälsoundersökning för patienter äldre än 75 år

  HSN 2019-2004

 • 22.

  Yttrande över motion 2019:13 av Catarina Wahlgren (V) om vård för papperslösa

  HSN 2019-2030

 • 23.

  Yttrande över motion 2019:17 av Henrik Åkerlund och Helen Schoultz (båda SD) om ett förebyggande kontrollsystem av yrkeslegitimationer bland vårdpersonal inom Region Stockholm

  HSN 2019-2029

 • 24.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om kostnadsutvecklingen för vårdvalsmarknaderna

  HSN 2019-1474

 • 25.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. om vård av försäkringspatienter

  HSN 2019-1814

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 28.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 29.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 30.

  Övriga frågor