Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 september 2020

Dag:
Torsdag den 24 september 2020
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-24

Tilläggsdagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-24

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 33.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 34.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 35.

  Övriga frågor

Information

 • 36.

  Kompetensförsörjning och utbildning inom hälso- och sjukvården – Vad är hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag och ansvar?

Beslut