Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 november 2020

Dag:
Tisdag den 24 november 2020
Tid:
16:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-24

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 38.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 39.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 40.

  Övriga frågor