Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 februari 2020

Dag:
Tisdag den 18 februari 2020
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstignshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-18

Tilläggsdagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-18

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 17.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 18.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 19.

  Övriga frågor

Beslutsärende