Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 oktober 2019

Dag:
Tisdag den 22 oktober 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

                        

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslut

 • 3.

  Upphandling av geriatrisk öppen- och slutenvård på Bromma sjukhus

  HSN 2019-1648

 • 4.

  Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  HSN 2019-1416

 • 5.

  Upphandling av IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  HSN 2019-1606

 • 6.

  Avbryta upphandling av försäkringsmedicinska utredningar och utöka beställning i egen regi

  HSN 2016-2051

 • 7.

  Fritt val av hjälpmedel, en översyn av rekvisitioner och rekvisitionsbelopp

  HSN 2019-1011

 • 8.

  Revidering av Region Stockholms anvisningar avseende vuxentandvård

  HSN 2019-1001

 • 9.

  Revidering av epidemiberedskapsplanen för Region Stockholm

  HSN 2019-1702

 • 10.

  Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter till hälso- och sjukvårdsdirektören

  HSN 2018-0172

 • 11.

  Revidering av delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden, tandvård

  HSN 2018-0172

 • 12.

  Årsredovisning 2018 för samordningsförbundet VärNa

  HSN 1510-1203

 • 13.

  Årsredovisning 2018 för samordningsförbundet Östra Södertörn

  HSN 1512-1461

 • 14.

  Årsredovisning 2018 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

  HSN 2016-2197

 • 15.

  Årsredovisning 2018 för samordningsförbundet i Södertälje

  HSN 2016-0752

 • 16.

  Årsredovisning 2018 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

  HSN 2016-4742

 • 17.

  Årsredovisning 2018 för samordningsförbundet Stockholms stad

  HSN 2018-0147

 • 18.

  Årsredovisning 2018 för samordningsförbundet Roslagen

  HSN 1512-1444

 • 19.

  Årsredovisning 2018 för samordningsförbundet Sundbybergs stad

  HSN 2019-1516

 • 20.

  Yttrande till patientnämnden i principärende – problem till följd av förändrat uppdrag för mediciniskt indikerad hårborttagning

  HSN 2019-1464

 • 21.

  Yttrande över motion 2019:38 av Helen Schoultz (SD) och Britt-Mari Canhasi (SD) om ambulansbåtsverksamhet

  HSN 2019-1312

 • 22.

  Yttrande över motion 2019:22 av Tara Twana med flera (S) om Tillsätt resurser för att öka antalet specialistläkare med inriktning mot allergivården

  HSN 2019-1304

 • 23.

  Yttrande över motion 2019:20 av Victor Harju (S) om Mobil incheckning i vården

  HSN 2019-1308

 • 24.

  Yttrande över motion 2019:37 av Gabriel Kroon (SD) och Simon Solberg (SD) om Regionalt IT-stöd för utvärdering och synliggörande av väntetider och upplevd kvalitet

  HSN 2019-1311

 • 25.

  Yttrande över motion 2019:23 av Tara Twana m.fl. (S) om förbättrad hantering av journaler och nätjournaler för personer som lever i hedersrelaterat förtryck i Stockholmsregionen

  HSN 2019-1305

 • 26.

  Yttrande över motion 2019:19 av Jens Sjöström (S) med flera om uppdragsutbildning för synpedagoger

  HSN 2019-1307

 • 27.

  Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om IT-haveriet på NKS

  HSN 2019-1475

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 30.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 31.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 32.

  Övriga frågor