Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 oktober 2019

Dag:
Tisdag den 22 oktober 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-10-22

                        

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslut

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 30.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 31.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 32.

  Övriga frågor