Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 september 2019

Dag:
Torsdag den 26 september 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

                          

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslut

 • 3.

  Delårsbokslut för januari till augusti 2019 samt helårsprognos för 2019 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2019-0218

 • 4.

  Ny struktur för barnsjukvården inom Region Stockholm

  HSN 2019-1340

 • 5.

  Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset

  HSN 1105-0483

 • 6.

  Förlängning av avtal med Södersjukhuset AB, Sachsska barn- och ungdomssjukhusets tre barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

  HSN 1105-0485

 • 7.

  Reviderat handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner och smittspridning i hälso- och sjukvården

  HSN 2019-1534

 • 8.

  Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden år 2020

  HSN 2019-1629

 • 9.

  Yttrande över regionrevisorernas rapport 2/2019 Psykiatrisk slutenvård, kapacitet, uppföljning och vårdkedjor

  HSN 2019-1381

 • 10.

  Yttrande över regionrevisorernas rapport 1/2019 Geriatrisk vård – samverkan och sammanhållna vårdkedjor

  HSN 2019-1382

 • 11.

  Yttrande över patientnämndsärende gällande platsbrist på Danderyds sjukhus

  HSN 2019-1465

 • 12.

  Yttrande över remiss - Slutbetänkandet Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26)

  HSN 2019-1718

 • 13.

  Yttrande över Kunskapsnätverk för samisk hälsas ”Strategi för samisk hälsa - En hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-2030”

  HSN 2019-1454

 • 14.

  Yttrande över motion 2019:26 av Jonas Lindberg (V) om att inte tillåta försäkringspatienter inom verksamheter med avtal enligt LOV och LOU

  HSN 2019-1317

 • 15.

  Yttrande över motion 2019:27 av Jonas Lindberg (V) om att inrätta utbildning till avancerad klinisk sjuksköterska

  HSN 2019-1314

 • 16.

  Yttrande över Motion 2019:34 av Gabriel Kroon, Helen Schoultz och Britt-Mari Canhasi (alla SD) om nytag mot uteblivna patientbesök i sjukvården

  HSN 2019-1313

 • 17.

  Yttrande över motion 2019:39 av Jerri Bergström (S) m.fl. om idrottens möjligheter att bidra till en bättre folkhälsa

  HSN 2019-1469

 • 18.

  Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om tillgänglighet till screening

  HSN 2019-1019

 • 19.

  Svar på skrivelse från Victor Harju (S) om medicinskt indikerad hårborttagning

  HSN 2019-0815

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 22.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 23.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 24.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 25.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling – upphandling av konsultuppdrag inom tandreglering i Stockholms län

  HSN 2019-1602

  Tjänsteutlåtande (sekretessen hävd)

 • 26.

  Antagande av leverantör – upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Region Stockholm

  HSN 2018-1634

  Tjänsteutlåtande (sekretessen hävd)

Information

 • 27.

  Information - Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM)

 • 28.

  Information - Nya avtal för de av Region Stockholm ägda akutsjukhusen Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB och S:t Eriks Ögonsjukhus AB