Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2019

Dag:
Tisdag den 27 augusti 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Tilläggsdagordning

                          

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Information

 • 3.

  Information från patientnämndens förvaltning

Beslut

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 26.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 27.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 28.

  Övriga frågor

Beslut