Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2019

Dag:
Tisdag den 27 augusti 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Tilläggsdagordning

                          

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Information

 • 3.

  Information från patientnämndens förvaltning

Beslut

 • 4.

  Hälso- och sjukvården 2040 – förslag till reviderat utredningsdirektiv

  HSN 2018-0387

 • 5.

  Förlossningsenhet på Capio S:t Görans sjukhus

  HSN 2019-0421

 • 6.

  Ungdomsmottagningarnas vårdavtal 2021

  HSN 2018-0560

 • 7.

  Vårduppdrag för att tillgodose behov av specialistläkare inom öron- näs-, och halssjukvård

  HSN 2018-1416

 • 8.

  Verksamhetsövergång geriatrik vid Danderyds sjukhus

  HSN 2019-0535

 • 9.

  Valärende

  HSN 2018-1338

 • 10.

  Extra nämndsammanträde 17 december 2019

  HSN 2018-1179

 • 11.

  Yttrande över remiss Stärkt kompetens i vård och omsorg - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska (SOU 2019:20)

  HSN 2019-1383

 • 12.

  Yttrande över remiss E-hälsomyndighetens rapport Reglering av personuppgiftsbehandling

  HSN 2019-1289

 • 13.

  Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2019-1050

 • 14.

  Yttrande till patientnämnden i principärende gällande utebliven journalföring

  HSN 2019-1048

 • 15.

  Yttrande över promemoria: Strategi it och digitalisering – Vägen mot ett digitalt Region Stockholm

  HSN 2019-1439

 • 16.

  Yttrande över Nya föreskrifter för informationshantering och arkiv inom Region Stockholm

  HSN 2019-1281

 • 17.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om vård för patienter med psoriasis

  HSN 2019-1018

 • 18.

  Svar på skrivelse från Helen Schoultz och Gabriel Kroon (båda SD) om uteblivna vårdbesök i Region Stockholm

  HSN 2019-1020

 • 19.

  Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om TUMT vid benign prostatahyperplasi

  HSN 2019-1021

 • 20.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om uteblivna kliniska studier vid sällsynta sjukdomar

  HSN 2019-1022

 • 21.

  Svar på skrivelse från Jonas Linberg (V) om HPV vaccination för pojkar och riskgrupper

  HSN 2019-1023

 • 22.

  Svar på skrivelse från Victor Harju (S) om PrEP

  HSN 2019-0810

 • 23.

  Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna om mammografi för kvinnor över 74 år

  HSN 2018-1405

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 26.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 27.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 28.

  Övriga frågor

Beslut