Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2019

Dag:
Tisdag den 18 juni 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-06-18

                        

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Information

 • 3.

  Information från Karolinska Universitetssjukhusets direktör

Beslut

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 31.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 32.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 33.

  Övriga frågor

Sekretessärenden