Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 maj 2019

Dag:
Tisdag den 14 maj 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

                         

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslut

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 16.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 17.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 18.

  Övriga frågor

Sekretessärenden