Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 maj 2019

Dag:
Tisdag den 14 maj 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

                         

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslut

 • 3.

  Upphörande av avtal rörande Stadsmissionens ungdomsmottagning

  HSN 1512-1515

 • 4.

  Offentligt finansierade hemförlossningar

  HSN 2018-069

 • 5.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 14/2018 Framtidens hälso- och sjukvård – genomförande 2018

  HSN 2019-0664

 • 6.

  Yttrande över Remiss – Gemensam upphandling av telefoni för Region Stockholm

  HSN 2019-0818

 • 7.

  Yttrande över betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)

  HSN 2019-0668

 • 8.

  Yttrande över betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

  HSN 2019-0676

 • 9.

  Yttrande över motion 2018:23 av Birgitta Sevefjord (V) med flera om att göra utbildning om våld i nära relationer obligatorisk för chefer inom vården

  HSN 2019-0675

 • 10.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi m.fl. (S) om vårdval geriatrik och dess påverkan på kvaliteten i den geriatriska sluten- och öppenvården

  HSN 2019-0553

 • 11.

  Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet om övergreppsmottagning för barn under 13 år i Region Stockholm

  HSN 2019-0554

 • 12.

  Svar på skrivelse av Catarina Wahlgren (V) om vård för dem som lider av svår huvudvärk och eller migrän

  HSN 2019-0559

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 16.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 17.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 18.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 19.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling – upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Region Stockholm

  HSN 2018-1634

  Tjänsteutlåtande (sekretessen hävd)