Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 april 2019

Dag:
Tisdag den 23 april 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

                          

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Information

 • 3.

  Information om primärvårdsstrategin

Beslut

 • 4.

  Omdisponering i verksamhetsplan 2019 för ökad ersättning till Karolinska Universitetssjukhuset

  HSN 218-0236

 • 5.

  Förslag att upphandla en sammanhållen seniorvård på Sollentuna sjukhus enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

  HSN 2019-0703

 • 6.

  Tilläggsöverenskommelse gällande samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar

  HSN 2019-0563

 • 7.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2018 - Patientstyrning

  HSN 2019-0427

 • 8.

  Yttrande över betänkandet "En långsiktigt samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

  HSN 2019-0745

 • 9.

  Yttrande över promemoria - Inrättande av Centrum för hälsodata inom Region Stockholm

  HSN 2019-0821

 • 10.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi m.fl. (S) om nedläggning av logopediverksamhet

  HSN 2019-0386

 • 11.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) med flera om försenade cellgifter

  HSN 2019-0387

 • 12.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om vårdskandalen kring 1177 Vårdguiden

  HSN 2019-0552

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 15.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 16.

  Hälso- sjukvårdsdirektören informerar

 • 17.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 18.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av konsultuppdrag inom tandreglering i Stockholms län

  HSN 2018-0678

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 19.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) till vissa äldre och funktionshindrade i egen bostad i Stockholms län

  HSN 2019-0309

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 20.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) till vissa äldre och funktionshindrade i särskilt boende i Stockholms län

  HSN 2019-0310

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)