Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 april 2019

Dag:
Tisdag den 23 april 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-23

                          

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Information

 • 3.

  Information om primärvårdsstrategin

Beslut

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 15.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 16.

  Hälso- sjukvårdsdirektören informerar

 • 17.

  Övriga frågor

Sekretessärenden