Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 mars 2019

Dag:
Tisdag den 26 mars 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-03-26

                         

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Information

 • 3.

  Digitalisering

 • 4.

  Förstudie hälso- och sjukvårdsavtal

Beslut

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 14.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 15.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 16.

  Övriga frågor