Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 mars 2019

Dag:
Tisdag den 26 mars 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

                         

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Information

 • 3.

  Digitalisering

 • 4.

  Förstudie hälso- och sjukvårdsavtal

Beslut

 • 5.

  Förlängning av avtal med KommSyn Stockholm, SLSO

  HSN 2016-2005

 • 6.

  Avtal med Centrum för psykiatriforskning om klinisk forskning, utveckling och utbildning

  HSN 2019-0419

 • 7.

  Val til övriga organ och grupper 2019

  HSN 2018-1649

 • 8.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) med flera om brist på resurser för tolkuppdrag

  HSN 2018-1613

 • 9.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om inställda operationer under 2018

  HSN 2018-1614

 • 10.

  Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om statistik över väntetider i vården

  HSN 2018-1615

 • 11.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om gynekologisk mottagning i Nynäshamn

  HSN 2018-1612

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 14.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 15.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 16.

  Övriga frågor