Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 februari 2019

Dag:
Tisdag den 19 februari 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

                            

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslut

 • 3.

  Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning för verksamhetsåret 2018

  HSN 2018-0237

 • 4.

  Yttrande över JO-anmälan angående Region Stockholms hantering av hjälpmedelsärende

  HSN 201-1763

 • 5.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområde specialiserad fysioterapi

  HSN 2018-1329

 • 6.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukård

  HSN 2018-1577

 • 7.

  Val till övriga organ och grupper 2019

  HSN 2018-1649

 • 8.

  Yttrande över landstingsrevisorerns delårsrapport 2018

  HSN 2018-1388

 • 9.

  Yttrande över patientnämndsärende gällande att vårdcentral krävt listning för hembesök på husläkarjour

  HSN 2018-1326

 • 10.

  Yttrande över patientnämndens principärende gällande svårigheter att få yttrade i ärende där vårdgivarens verksamhet överlåtits

  HSN 208-1327

 • 11.

  Yttrande över betänkade Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)

  HSN 2018-1201

 • 12.

  Yttrande över betänkande Samspel för hälsa - finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (SOU 2018:80)

  HSN 2019-0313

 • 13.

  Yttrande över motion 2018:32 av Tove Sander (S) om behovet av samlad information till barn som diagnostiserats med neuropsykiatriska funktionshinder

  HSN 2018-1478

 • 14.

  Yttrande över motion 2018:31 av Talla Alkurdi (S) om att kartlägga vårdbehovet i länet

  HSN 2018-1477

 • 15.

  Yttrande över motion 2018:33 av Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områden

  HSN 2018-1480

 • 16.

  Yttrande över motion 2018:22 av Marit Normasdotter (V) om att behandla alla patienter med hepatit C i syfte att utrota sjukdomen 2030

  HSN 2018-1693

 • 17.

  Yttrande över motion 2018:18 av Linda Älegård (S) om flytt av ålder för mässlingvaccination

  HSN 2018-1695

 • 18.

  Yttrande över motion 2018:11 av Dag Larsson m.fl. (S) om snabbspår för äldre på länets akutmottagning

  HSN 2018-1696

 • 19.

  Yttrande över motion 2018:8 av Dag Larsson m.fl. (S) om förenklad hjälpmedelsprocess och bättre rehabilitering för synskadade

  HSN 2018-1698

 • 20.

  Yttrande över motion 2018:7 av Dag Larsson (S) om Varför kan inte vården av äldre arbeta mer i team?

  HSN 2018-1699

 • 21.

  Yttrande över motion 2018:6 av Håkan Jörnehed (V) och Catarina Wahlgren (V) om att inrätta ett centrum för vård av personer som utsatts för sexuella övergrepp

  HSN 2018-1700

 • 22.

  Svar på skrivelse från Petra Larsson (S) om tandvården för hemlösa i länet

  HSN 2018-1404

 • 23.

  Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om journalsystemet på Capio S:t Görans sjukhus

  HSN 2018-1406

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 26.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 27.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 28.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 29.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling – upphandling av Närakut i innerstaden med relativ närhet till Sankt Görans sjukhus

  HSN 2018-1039

  Sekretess

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)