Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 november 2019

Dag:
Tisdag den 26 november 2019
Tid:
12:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Webb-tv:

Dagordning

                            

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

 • 3.

  Information från Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöansvar i kommuner och regioner

Beslut

 • 4.

  Uppdraget Digital vårdgaranti – en inriktning för digitalisering i hälso- och sjukvården

  HSN 2019-1752

 • 5.

  Upphandling av leverantör för rekvisition hårersättning

  HSN 2019-0944

 • 6.

  Förlängning av avtal med Sodexo AB, Stockholms syncentral

  HSN 2016-4302

 • 7.

  Fördelning av bidrag till ideella organisationer 2020

  HSN 2019-0561

 • 8.

  Yttrande över förslag till strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet

 • 9.

  Yttrande över motion 2019:21 av Talla Alkurdi (S) om behovet av mer fortbildning, utveckling och forskning inom primärvården

  HSN 2019-1309

 • 10.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om att regionen måste säkra Sätra vårdcentrals framtid

 • 11.

  Svar på skrivelse från Victor Harju (S) om sjukvårdskostnaderna för elsparkcykel-företagen

  HSN 2019-1688

 • 12.

  Svar på skrivelse från Helene Schoultz och Gabriel Kroon (båda SD) om att utreda ett tidsbegränsat tolkanvändande

  HSN 2019-1687

 • 13.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om realisering av den regionala cancerplanen 2020-2023

  HSN 2019-1811

Anmälningsärenden

 • 14.

  Anmälan av delegationsbeslut

  HSN 2019-0075

 • 15.

  Överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2019

  HSN 2017-0415

 • 16.

  Återrapportering av uppdragen kring måltidssituation, måltidsnätverk och måltidspris i regionfinansierad vård

  HSN 2019-1486

 • 17.

  Övriga anmälningsärenden

  HSN 2019-0074

Övrigt

 • 18.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 19.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 20.

  Övriga frågor