Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 november 2019

Dag:
Tisdag den 26 november 2019
Tid:
12:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Webb-tv:

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-11-26

                            

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

 • 3.

  Information från Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöansvar i kommuner och regioner

Beslut

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 18.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 19.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 20.

  Övriga frågor