Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 januari 2019

Dag:
Tisdag den 29 januari 2019
Tid:
15:00
Plats:
Meddelas separat

Dagordning

               

Dagordning

Beslut

Anmälningsärenden

Övrigt

  • 16.

    Övriga frågor

  • 17.

    Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Sekretessärenden