Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 januari 2019

Dag:
Tisdag den 29 januari 2019
Tid:
15:00
Plats:
Meddelas separat

Dagordning

               

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av landstingsfullmäktiges val av ledamöter och ersättare till hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2018-1743

 • 4.

  Anmälan av sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019

  HSN 2018-1179

Beslut

 • 5.

  Val av sekreterare i hälso- och sjukvårdsnämnden år 2019

  HSN 2018-1648

 • 6.

  Närvarorätt vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden för politiska sekreterare, personalföreträdare och övriga

  HSN 2018-1653

 • 7.

  Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till hälso- och sjukvårdsnämndens utskott och beredningar samt val av ledamöter och ordförande till långtidsutredningen 2019

  HSN 2018-1338

 • 8.

  Val till nätverket hälsa och demokrati

  HSN 2018-1649

 • 9.

  Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2018-0172

 • 10.

  Arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan

  HSN 2018-1706

 • 11.

  Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019 samt planering för 2020-2022

  HSN 2018-0236

 • 12.

  Upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård

  HSN 2018-1634

 • 13.

  Yttrande över remiss Användning av logotyp för Region Stockholm

  HSN 2018-1755

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 16.

  Övriga frågor

 • 17.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Sekretessärenden

 • 18.

  Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk öppenvård för vuxna med områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen samt Järfälla och Upplands-Bro

  HSN 2018-0455

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)