Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 17 december 2019

Dag:
Tisdag den 17 december 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Tilläggsdagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Information

 • 3.

  Konventionen om barnets rättigheter blir lag vid årsskiftet – hur påverkar det Region Stockholm?

Beslut

 • 4.

  Verksamhetsplan 2020 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2019-0219

 • 5.

  Tilläggsavtal för receptläkemedel för de regionägda akutsjukhusen

  HSN 2017-0570

 • 6.

  Strategi för egenvård

  HSN 2019-1650

 • 7.

  Upphandling av tjänsten tolkning i talade språk

  HSN 2019-1927

 • 8.

  Riktlinjer för hantering av personuppgifter

  HSN 2019-2024

 • 9.

  Yttrande över slutbetänkande Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

  HSN 2019-1915

 • 10.

  Yttrande över remiss ”Strategi för Innovation. Innovationer för en modern Stockholmsregion”

  HSN 2019-1950

 • 11.

  Yttrande över remiss Det öppna Skåne – Skånes regionala utvecklingsstrategi

  HSN 2019-1917

 • 12.

  Yttrande över remiss - Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

  HSN 2019-1916

 • 13.

  Yttrande till patientnämnden i principärende angående risker till följd av att barn hänvisas till olika vårdinstanser

  HSN 2019-1853

 • 14.

  Svar på skrivelse från Helen Schoultz och Gabriel Kroon (båda SD) om statlig kostnadstäckning för vård till papperslösa

  HSN 2019-1812

 • 15.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om långa väntetider för barn och unga med psykisk ohälsa

  HSN 2019-1813

 • 16.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. om vård av försäkringspatienter

  HSN 2019-1814

 • 17.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om vård i livets slutskede

  HSN 2019-1948

 • 18.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi m.fl. (S) om vården under jul och nyårshelgerna

  HSN 2019-1946

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 21.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 22.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 23.

  Övriga frågor

Beslut

 • 24.

  Fastställande av Samarbetsavtal vård för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

  HSN 2019-2224

 • 25.

  Fastställande av Samverkansavtal Stockholm-Gotland

  HSN 2019-1839