Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 17 december 2019

Dag:
Tisdag den 17 december 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-12-17

Tilläggsdagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-12-17

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Information

 • 3.

  Konventionen om barnets rättigheter blir lag vid årsskiftet – hur påverkar det Region Stockholm?

Beslut

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 21.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 22.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 23.

  Övriga frågor

Beslut