Sammanträde i folkhälsoberedningen den 16 september 2020

Dag:
Onsdag den 16 september 2020
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning folkhälsoberedningen 2020-09-16

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden

 • 3.

  Yttrande över motion 2019:70 av Jonas Lindberg (V) om att införa en lågtröskelmottagning för sexuell hälsa

Informationsärenden

 • 4.

  Organisationsbidrag

 • 5.

  Folkhälsopolicy

 • 6.

  Covid-19-vaccin

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor