Sammanträde i folkhälsoberedningen den 19 augusti 2020

Dag:
Onsdag den 19 augusti 2020
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning för folkhälsoberedningen 2020-08-19

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Covid-19 och folkhälsan

 • 4.

  Återkoppling från organisationer om Covid-19

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Övriga frågor