Extra sammanträde i folkhälsoberedningen den 11 december 2019

Dag:
Onsdag den 11 december 2019
Tid:
14:00

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Strategi för egenvård

Informationsärenden

 • 4.

  Hur mår stockholmarna efter 65?

 • 5.

  Folkhälsorapporten 2019

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor