Sammanträde i folkhälsoberedningen den 21 november 2019

Dag:
Torsdag den 21 november 2019
Tid:
10:00

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Fördelning av bidrag till ideella organisationer 2020

 • 4.

  Återrapportering av uppdragen kring måltidssituation, måltidsnätverk och måltidspris i regionfinansierad vård

Informationsärenden

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Övriga frågor