Sammanträde i folkhälsoberedningen den 16 oktober 2019

Dag:
Onsdag den 16 oktober 2019
Tid:
14:00

Dagordning för folkhälsoberedningen 2019-10-16

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärende

 • 3.

  Sammanträdestider för folkhälsoberedningen år

Beredningsärende inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Revidering av epidemiberedskapsplanen för Region

Informationsärenden

 • 5.

  Insikt om funktionshinder

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor