Sammanträde i folkhälsoberedningen den 18 september 2019

Dag:
Onsdag den 18 september 2019
Tid:
14:00
Plats:
Beroendecentrum Stockholm

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärende

 • 3.

  Extra sammanträde för folkhälsoberedningen

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Yttrande över Kunskapsnätverk för samisk hälsas "Strategi för samisk hälsa - En hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-2030"

  HSN 2019-1454

 • 5.

  Yttrande över motion 2019:39 av Jerri Bergström (S) om idrottens möjligheter att bidra till en bättre folkhälsa

  HSN 2019-1469

 • 6.

  Reviderat handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner och smittspridning i hälso- och sjukvården

  HSN 2019-1534

Informationsärenden

 • 7.

  Presentation av Smittskydd Stockholms uppdrag och uppnådda delmål under 2019

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor