Sammanträde i folkhälsoberedningen den 21 augusti 2019

Dag:
Onsdag den 21 augusti 2019
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärende inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Ungdomsmottagningarnas vårdavtal 2021

  HSN 2018-0560

Informationsärenden

 • 4.

  Ofrivillig ensamhet

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Övriga frågor