Sammanträde i folkhälsoberedningen den 12 juni 2019

Dag:
Onsdag den 12 juni 2019
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning för folkhälsoberedningen 2019-06-12

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Yttrande över motion 2019:1 av Tara Twana m.fl. (S) om ökat behov av klimakterierådgivare

  HSN 2019-0763

 • 4.

  Yttrande över motion 2019:3 av Talla Alkurdi (S) och Victor Harju (S) om att införa digitala hälsosamtal i primärvården

  HSN 2019-0765

 • 5.

  Yttrande över motion 2019:11 av Simon Solberg (SD) om att utreda vidareutveckling av Origo

  HSN 2019-0772

Informationsärenden

 • 6.

  Folkhälsodata

 • 7.

  Pågående arbete med suicidprevention

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor