Sammanträde i folkhälsoberedningen den 8 maj 2019

Dag:
Onsdag den 8 maj 2019
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning för folkhälsoberedningen 2019-05-08

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärende

 • 3.

  Upphörande av avtal rörande Stadsmissionens ungdomsmottagning

  HSN 1512-1515

Informationsärenden

 • 4.

  Utveckling av arbetet med bidrag till ideella organisationer

 • 5.

  Handlingsprogram övervikt och fetma

 • 6.

  Genomgång av studiebesöket på centrumbildningarna

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor