Sammanträde i folkhälsoberedningen den 10 april 2019

Dag:
Onsdag den 10 april 2019
Tid:
13:30
Plats:
Centrum för arbets- och miljömedicin

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Det förebyggande arbetet inom primärvårdens husläkarverksamhet

 • 4.

  Det förebyggande arbetet inom barnavårdscentralerna

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Övriga frågor