Sammanträde i folkhälsoberedningen den 20 mars 2019

Dag:
Onsdag den 20 mars 2019
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärende

 • 3.

  Årsplan 2019 för folkhälsoberedningen

Informationsärenden

 • 4.

  Förvaltningen informerar

 • 5.

  Övriga frågor