Sammanträde i folkhälsoberedningen den 13 februari 2019

Dag:
Onsdag den 13 februari 2019
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning för folkhälsoberedningen 2019-02-13 

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärende

 • 3.

  Sammanträdestider för folkhälsoberedningen 2019

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Yttrande över motion 2018:22 av Marit Normasdotter (V) om att behandla alla patienter med hepatit C i syfte att utrota sjukdomen 2030

  HSN 2018-1693

 • 5.

  Yttrande över motion 2018:18 av Linda Älegård (S) om flytt av ålder för mässlingsvaccination

  HSN 2018-1695

Informationsärenden

 • 6.

  Folkhälsa ur ett övergripande perspektiv

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor