Folkhälsoberedningen

Frågor om folkhälsa och smittskydd.

Beredningen ansvarar också för att bevaka och följa upp Region Stockholms övergripande folkhälsoarbete och arbetet med den regionala prioriteringen om minskade hälsoklyftor i RUFS och bereda frågor om bidrag till ideella organisationer.

Dagordningar och protokoll i Folkhälsoberedningen

Sammanträdesdagar 2021
Sammanträdesdagar 2020
Sammanträdesdagar 2019

 Dagordningar, handlingar och protokoll före år 2019

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämnden före år 2019 finns i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i Folkhälsoberedningen

Ordinarie ledamöter
Ersättare

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?