Sammanträde för avtalsutskottet onsdagen den 5 maj 2021

Dag:
Onsdag den 5 maj 2021
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkänna dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Inkomna skrivelser

Beslutsärenden

 • 6.

  Svar på skrivelse av Simon Solberg (SD) om att rädda psoriasisvården

  HSN 2021-0507

 • 7.

  Förfrågningsunderlag för nytt vårdval för barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2021-0847

 • 8.

  Godkänna dispensansökan om läkarnärvaro hos Hjärt och Kärlcentrum Södertälje AB inom vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2017-1791

 • 9.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Aleris Sjukvård AB inom vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2019-0448

 • 10.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Aleris Sjukvård AB inom vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2019-0446

 • 11.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Aleris Sjukvård AB inom vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2019-0443

 • 12.

  Godkänna ansökan från Aleris Heart Center AB inom vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2021-0389

 • 13.

  Godkänna ansökan från Aleris Heart Center AB inom vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2021-0388

 • 14.

  Godkänna ansökan från Audionomkliniken Sverige AB inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

  HSN 2021-0530

 • 15.

  Godkänna ansökan från AB Suavis inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

  HSN 2021-0423

 • 16.

  Godkänna ansökan från Hela Rösten AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2021-0457

 • 17.

  Godkänna ansökan från Logolek AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2021-0534

 • 18.

  Godkänna ansökan från Barnbördshuset Stockholm AB inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning

  HSN 2021-0087

 • 19.

  Godkänna ansökan från Barnmorskegruppen Mama Mia AB inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning

  HSN 2021-0050

 • 20.

  Godkänna ansökan från Rehabhotellet AB inom vårdvalsområdet Specialiserad palliativ slutenvård

  HSN 2021-0058

 • 21.

  Godkänna förtida upphörande av avtal från Täby Rehab Center AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1202-0200

 • 22.

  Godkänna ansökan från Rudman Fysioterapi AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-1853

 • 23.

  Godkänna ansökan från Helena Käll Fysioterapi AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-1855

 • 24.

  Godkänna ansökan från Helena Ljunggren Fysioterapi AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-1856

 • 25.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med enskild firma Behandling och Träning inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2017-0069

 • 26.

  Godkänna ansökan från BOT Behandling & Träning Aktiebolag inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2021-0337

 • 27.

  Godkänna ansökan från HerGyn Sweden AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2021-0407

 • 28.

  Avslå ansökan från Capio Vårdcentral Kungsholmen inom vårdvalsområdet Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2021-0166

 • 29.

  Avslå ansökan från Alexia Tandvård AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2020-1786

 • 30.

  Avslå ansökan från Handentandläkarna AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2021-0312

 • 31.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Nordic IVF och Gynekologi Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2021-0679

 • 32.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Hans Nömm inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0238

 • 33.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Göran Grahn AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1568

 • 34.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Kary Villberg AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1569

 • 35.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Ingrid Jerlin AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0216

 • 36.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Värmdö Tandläkarna AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2021-0268

 • 37.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Hans Vogel AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0116

 • 38.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Södertälje Skin Center AB inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård

  HSN 1208-1033

Informationsärenden

 • 39.

  Kommande ändringar av förfrågningsunderlag

 • 40.

  Kommunsamverkan

 • 41.

  Förvaltningen informerar

 • 42.

  Lägesrapport - Vårdvalsutredningen

 • 43.

  Övriga frågor