Sammanträde för avtalsutskottet onsdagen den 24 februari 2021

Dag:
Onsdag den 24 februari 2021
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkänna dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Inkomna skrivelser

Beslutsärenden

 • 6.

  Godkänna ansökan från Acudoc Fysiologlab AB inom vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2020-1777

 • 7.

  Godkänna ansökan från Audionomkliniken Sverige AB inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

  HSN 2021-0073

 • 8.

  Godkänna ansökan från Institutet psykoterapi och traumaforskning Sverige AB inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2020-0902

 • 9.

  Godkänna ansökan från Barncentrum Liljeholmen AB inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2020-0895

 • 10.

  Godkänna ansökan från Brita von Polgar Sjukgymnastik AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-1262

 • 11.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med enskild firma Brita von Polgar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1512-1451

 • 12.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Ortex AB inom vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar

  HSN 1404-0502

 • 13.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Elyasha Dentistry AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1562

 • 14.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Nilsson Specialisttandvård AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1409-1197

 • 15.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Suturen AB inom vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar

  HSN 2019-0268

 • 16.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Aleris Operationscentrum AB inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 2019-1838

 • 17.

  Anmälan om ersättningsetablering avseende internmedicin, Arenavägen 33, Johanneshov

  HSN 2020-0989

 • 18.

  Utbetalning av bonus inom vårdvalsområdet höft- och knäprotesoperationer

  HSN 2017-0232

Informationsärenden

 • 19.

  Information om primärvårdsstrategin

 • 20.

  Kommande ändringar av förfrågningsunderlag

 • 21.

  Kommunsamverkan

 • 22.

  Förvaltningen informerar

 • 23.

  Övriga frågor