Sammanträde för avtalsutskottet onsdagen den 15 september 2021

Dag:
Onsdag den 15 september 2021
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkänna dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Inkomna skrivelser

Beslutsärenden

 • 6.

  Justering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad urologi

  HSN 2019-1142

 • 7.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet klinisk neurofysiologi

  HSN 2021-0893

 • 8.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2021-0892

 • 9.

  Godkänna ansökan från GES AB inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning

  HSN 2021-0812

 • 10.

  Godkänna ansökan om verksamhet på annan adress från Kungsholmens Husläkarmottagning, Trygg Hälsa AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2020-1789

 • 11.

  Avslå ansökan från Professionell Tandvård i Uppsala AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2021-0490

 • 12.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Aleris Sjukvård AB inom vårdvalsområdet specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom

  HSN 2019-1874

 • 13.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Akribit AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2017-0577

 • 14.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård

  HSN 2019-1857

 • 15.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning

  HSN 2020-1430

 • 16.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Cevita Care AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4859

 • 17.

  Uppsägning av vårdavtal med CH Medical AB inom vårdvalsområdet specialiserad öron, näs- och halssjukvård

  HSN 2019-0803

 • 18.

  Uppsägning av avtal med Svensk Elit Ortopedi AB inom vårdvalsområdet vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

  HSN 2021-1088

Informationsärenden

 • 19.

  Kommande ändringar av förfrågningsunderlag

 • 20.

  Kommunsamverkan

 • 21.

  Förvaltningen informerar

 • 22.

  Övriga frågor