Sammanträde för avtalsutskottet onsdagen den 11 augusti 2021

Dag:
Onsdag den 11 augusti 2021
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkänna dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Inkomna skrivelser

Beslutsärenden

 • 6.

  Revidering av vårdval vaccination inför influensasäsong 2021/2022

  HSN 1510-1125

 • 7.

  Tidsbegränsat beslut avseende vårdkontakter på distans

  HSN 2021-1362

 • 8.

  Tidsbegränsat beslut avseende vårdkontakter på distans

  HSN 2021-1365

 • 9.

  Godkänna ansökan från Digital Medical Supply Sweden AB inom vårdvalsområdet BVC

  HSN 2021-0945

 • 10.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag amningsmottagning från Skärholmens BVC inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2020-1557

 • 11.

  Godkänna ansökan från Hälsovård för barn och kvinnor i Sverige AB inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning

  HSN 2021-1199

 • 12.

  Godkänna ansökan från Hälsovård för Barn och Kvinnor i Sverige AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2021-0786

 • 13.

  Godkänna ansökan från Söderögon AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård

  HSN 2021-0432

 • 14.

  Godkänna ansökan från Hör i Stockholm AB inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

  HSN 2021-1376

 • 15.

  Godkänna ansökan från Digital Medical Supply Sweden AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2021-0942

 • 16.

  Godkänna ansökan från Hälsovård för barn och kvinnor i Sverige AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2021-0334

 • 17.

  Godkänna ansökan från Doktorse Norra djurgårdsstaden AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2021-0517

 • 18.

  Godkänna ansökan från Logopedteamet Stockholm AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2021-1399

 • 19.

  Godkänna ansökan från Catharina Brundin Förvaltning AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2021-0063

 • 20.

  Godkänna ansökan från Tandläkare Sinan Jamiel AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2021-1185

 • 21.

  Godkänna ansökan från Colosseum Specialisttandvård Kommanditbolag inom vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar

  HSN 2021-0260

 • 22.

  Godkänna ansökan från Tandläkargruppen Sjöstaden AB inom vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar

  HSN 2021-0593

 • 23.

  Godkänna ansökan från No. 8 Ortodonti AB inom vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn och ungdomar

  HSN 2021-0894

 • 24.

  Godkänna ansökan från Aleris Sjukvård AB inom vårdvalsområdet obstetrisk ultraljudsverksamhet

  HSN 2021-1190

 • 25.

  Godkänna ansökan från GHP Ortho Center Storängsbotten AB om att få bedriva verksamhet på ytterligare adresser inom vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi.

  HSN 2018-1392

 • 26.

  Godkänna ansökan från DBI Vård & Hälsa AB om att få bedriva verksamhet på ytterligare adresser inom vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2021-0827

 • 27.

  Godkänna ansökan från Siri Stockholm AB om att få bedriva verksamhet på ytterligare adress inom vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2021-0970

 • 28.

  Godkänna ansökan från Led och rygg centralen Sverige AB om att få bedriva verksamhet på ytterligare adresser inom vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2021-0918

 • 29.

  Avslå ansökan från Ettetti AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2021-0751

 • 30.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Style Dent Norrköping AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2021-1140

 • 31.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Med Aktiv Dental Kliniken KB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0346

 • 32.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med MGLine AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-0499

 • 33.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare David Momayez inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1720

 • 34.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Aleris Diagnostik AB inom vårdvalsområdet obstetrisk ultraljudsverksamhet

  HSN 2017-0653

 • 35.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Rehab och träning Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2018-1285

 • 36.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Solna Rehab Nordväst inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-0366

 • 37.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Nordenstedt Fysioterapi AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2017-0006

 • 38.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Barnsjukhuset Martina i Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2019-2056

 • 39.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Orthocenter Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2021-0967

 • 40.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Pär Nordell Läkartjänst AB inom vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2019-0925

 • 41.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med AHC Medical AB inom vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2019-2297

 • 42.

  Godkänna förtida upphörande av uppdrag med Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2019-1414

 • 43.

  Teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2020-1376

Informationsärenden

 • 44.

  Kommande ändringar av förfrågningsunderlag

 • 45.

  Workshop om kommunsamverkan

 • 46.

  Förvaltningen informerar

 • 47.

  Övriga frågor