Sammanträde för avtalsutskottet onsdagen den 5 februari 2020

Dag:
Onsdag den 5 februari 2020
Tid:
14:00-16:00
Plats:
Roslagssalen, landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Inkomna skrivelser

Beslutsärenden

 • 6.

  Revidering av Förfrågningsunderlag för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2020

  HSN 2019-1935

 • 7.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-2216

 • 8.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområde specialiserad gynekologi avseende kostnadsansvar för medicinsk service

  HSN 2018-1224

 • 9.

  Beslut om inriktning för revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2018-1354

 • 10.

  Godkänna ansökan från Gias Fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2019-1992

 • 11.

  Godkänna ansökan från Tuyenis glada fötter salong AB inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2018-1733

 • 12.

  Godkänna ansökan från Lena Fötter inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2019-2123

 • 13.

  Godkänna ansökan från Podiaterna inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2019-2208

 • 14.

  Godkänna ansökan från Fotsjukvård Hagsätra AB inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2019-2008

 • 15.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-2025

 • 16.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från Maria Winkiel Fysioterapi AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-0084

 • 17.

  Godkänna ansökan från Aleris AB Nacka inom vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2019-1482

 • 18.

  Godkänna ansökan från Orthopedia Sweden AB inom vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2019-1818

 • 19.

  Godkänna ansökan från Bissingen AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-1910

 • 20.

  Godkänna ansökan från Väsbytandläkarna Javad AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-1649

 • 21.

  Godkänna ansökan från Serafimerlasarettets specialistmottagning AB vårdvalsområdet öron-, näs- och halssjukvård

  HSN 2019-0649

 • 22.

  Godkänna ansökan från Barnmorskegruppen Mama Mia AB inom vårdvalsområdet sexuell hälsa

  HSN 2019-1476

 • 23.

  Godkänna ansökan från Stockholm IVF AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4528

 • 24.

  Godkänna ansökan från Urologifocus i Stockholm AB inom vårdvalsområde specialiserad urologi

  HSN 2016-4912

 • 25.

  Godkänna ansökan från S:t Aframs Vård, Tryckeri & Bokförlag AB inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2019-1578

 • 26.

  Godkänna ansökan från S:t Aframs Vård, Tryckeri & Bokförlag AB inom vårdvalsområdet husläkarmottagning med basal hemsjukvård

  HSN 2019-1601

 • 27.

  Godkänna ansökan från Eartech hörselkliniker AB inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

  HSN 2019-2255

 • 28.

  Godkänna ansökan från Aleris Sjukvård AB inom vårdvalsområdet specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom

  HSN 2019-1874

 • 29.

  Godkänna ansökan från Capio Medocular AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård (forts från HSN 1511-1332)

  HSN 2019-0573

 • 30.

  Godkänna ansökan från Medsyn ögonklinik Sverige AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård

  HSN 1112-1525

 • 31.

  Avslå ansökan från Fothälsan Nynäshamn inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2019-2035

 • 32.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med PBM Sweden AB/Kista inom vårdvalsområdet rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom

  HSN 2016-4795

 • 33.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Stockholm oral surgery & consultation AB inom vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar

  HSN 2019-0365

 • 34.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Gunnar Jansson AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0172

 • 35.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Mats Lundén AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1487

 • 36.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Coronal AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0405

 • 37.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Stockholm Läns sjukvårdsområde inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 2019-0087

 • 38.

  Godkänna förtida upphörande av av avtal med Ped Doc AB (Globen BUMM) inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2019-1736

 • 39.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Fotvårdskliniken Igelbodaplatån inom vårdvalsområdet fotsjukvård (forts från HSN 0807-0931)

  HSN 2018-0184

 • 40.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Åses fothälsovård inom vårdvalsområdet Fotsjukvård

  HSN 1502-0275

 • 41.

  Godkänna ansökan från Åses Fothälsovård AB inom vårdvalsområdet Fotsjukvård

  HSN 2019-1996

 • 42.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med GHP Stockholm Spine Center AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-0568

 • 43.

  Godkänna ansökan från GHP Ortho Center Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-1869

 • 44.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med enskild firma Gabriella Bernhoff Språkkonsult inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1505-0601

 • 45.

  Godkänna ansökan från Gabriella Bernhoff Språkkonsult AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-2130

 • 46.

  Teckna samverkansavtal med vårdgivareenligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2019-0187

Informationsärenden

 • 47.

  Kommande ändringar av förfrågningsunderlag

 • 48.

  Kommunsamverkan

 • 49.

  Förvaltningen informerar

 • 50.

  Övriga frågor