Sammanträde för avtalsutskottet onsdagen den 19 augusti 2020

Dag:
Onsdag den 19 augusti 2020
Tid:
14:00
Plats:
Digitalt sammanträde

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkänna dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Inkomna skrivelser

Beslutsärenden

 • 6.

  Svar på skrivelse från (M), (KD), (L), (C) och (MP) om att se över och vid behov föreslå åtgärder för att säkra kapaciteten förrehabiliteringsinsatser för patienter i efterdyningarna av Covid-19 epidemin

  HSN 2020-0748

 • 7.

  Svar på skrivelse från Catarina Wahlgren (V) avseende Strandkliniken och avtalet med Kibele AB

  HSN 2020-0861

 • 8.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet vaccination

  HSN 1510-1125

 • 9.

  Godkänna ansökan från DentOn Tandvård AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2020-0712

 • 10.

  Godkänna ansökan från Brotandläkarna Stockholm AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2020-0373

 • 11.

  Godkänna ansökan från Hildmark Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-2194

 • 12.

  Godkänna ansökan från Ersta Diakonisällskap inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-0673

 • 13.

  Godkänna ansökan från kroppsmedveten nu Sanna Lundström inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-0768

 • 14.

  Godkänna ansökan från enskild firma Åsa Bocké inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-0717

 • 15.

  Godkänna ansökan från Livio AB inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning

  HSN 2020-0266

 • 16.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från SLSO/Danderyds Barnavårdscentral inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2017-0808

 • 17.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Barnmorskegruppen Mama Mia AB inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2017-0816

 • 18.

  Godkänna ansökan från Shibet fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2020-0656

 • 19.

  Godkänna ansökan från Coral Medicinsk Fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2020-0713

 • 20.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Memira AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård

  HSN 2017-0485

 • 21.

  Godkänna ansökan från Aleris sjukvård AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 2019-1030

 • 22.

  Godkänna ansökan från Ocavis AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård

  HSN 2019-2180

 • 23.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från GHP Urologcentrum AB inom vårdvalsområdet specialiserad urologi

  HSN 2016-4694

 • 24.

  Godkänna ansökan från Acudoc Fysiologlab AB om ett utökat utbud inom vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2019-1743

 • 25.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet Primär hörselrehabilitering

  HSN 2020-0744

 • 26.

  Avslå ansökan från Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 2017-1400

 • 27.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Nacka Fotklinik inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2019-0924

 • 28.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Monica Stahl AB inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2016-0597

 • 29.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Stiftelsen Valjeviken inom vårdvalsområdet specialiserad neurologisk rehabilitering

  HSN 2020-0672

 • 30.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Ultragyn Östermalm AB inom vårdvalsområdet speciliserad gynekologi

  HSN 2016-4368

 • 31.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Lund & Malm AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1639

 • 32.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Jorun Olsén Tandläkare AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1728

 • 33.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Marinela Dumitrescu AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1690

 • 34.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Margareta Öhlund AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1726

 • 35.

  Godkänna ansökan från Topco AB inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2020-0699

 • 36.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Fot Hälsokliniken inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1309-1020

 • 37.

  Godkänna ansökan från Podstep AB inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2020-0761

 • 38.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Podstep fotexpertis inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2019-1037

 • 39.

  Godkänna ansökan från Fysiokids AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-0856

 • 40.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Johannas Sjukgymnastik inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1307-0825

 • 41.

  Godkänna ansökan från Aktiv ortopedmedicin i Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-0391

 • 42.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med SLSO inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2017-1801

 • 43.

  Godkänna ansökan från Emma Regberg AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-0896

 • 44.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med enskild firma Emma Regberg inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-0793

 • 45.

  Tillfällig lösning för kallelse av barn och ungdomar inom vårdval allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2020-0175

Informationsärenden

 • 46.

  God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

 • 47.

  Kommande ändringar av förfrågningsunderlag

 • 48.

  Kommunsamverkan

 • 49.

  Förvaltningen informerar

 • 50.

  Övriga frågor