Sammanträde för avtalsutskottet onsdagen den 1 april 2020

Dag:
Onsdag den 1 april 2020
Tid:
14:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Inkomna skrivelser

Beslutsärenden

 • 6.

  Svar på skrivelse från (M), (L), (C), (KD) och (MP) om att offentliggöra vissa ärenden inom ramen för Avtalsutskottets ansvarsområde på Region Stockholms hemsida

  HSN 2020-0359

 • 7.

  Svar på skrivelse från Helen Schoultz (SD) om CNI som ersättningskomponent i Region Stockholm

  HSN 2020-0246

 • 8.

  Svar på skrivelse från Helen Schoultz och Gabriel Kroon (SD) om alternativ till fördelningsindexet CNI

  HSN 2019-2272

 • 9.

  Godkänna ansökan från Jelmar Pedodonti AB inom vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar

  HSN 2019-2151

 • 10.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från Södertäljelogopederna AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2017-0628

 • 11.

  Godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde, Gynekologmottagning Liljeholmens vårdcentral inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4519

 • 12.

  Godkänna ansökan från Stockholm Heart Center AB inom vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2017-1480

 • 13.

  Godkänna ansökan från Grönholm Rehab AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-0187

 • 14.

  Godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)/Rehab city Lidingö inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2019-1963

 • 15.

  Godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)/Rehab city Lidingö inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 2019-0087

 • 16.

  Godkänna ansökan från Moment Psykologi AB inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2019-1933

 • 17.

  Godkänna ansökan från Barncentrum Solna AB inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2019-1991

 • 18.

  Godkänna ansökan från A-LOG AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2020-0267

 • 19.

  Godkänna ansökan från Stiftelsen Stockholms Sjukhem inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2019-2153

 • 20.

  Godkänna ansökan från Ana Marias Medicinska Fotvård AB inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2020-0016

 • 21.

  Godkänna ansökan från Barbros Änglalika Fötter inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2020-0052

 • 22.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från Huvud, axlar, knä & tå – Idrottsskadespecialisten AB inom vårdvalsområde specialiserad fysioterapi

  HSN 2020-0120

 • 23.

  Godkänna ansökan från Ritas Medicinska Fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2020-0220

 • 24.

  Godkänna ansökan från Care Joints Sweden AB inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård

  HSN 2020-0035

 • 25.

  Godkänna ansökan från Capio Specialistcenter AB inom vårdvalsområdet specialiserad urologi

  HSN 2018-1222

 • 26.

  Godkänna ansökan från Qualicari Stockholm AB inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 2019-1064

 • 27.

  Godkänna ansökan från Colosseum Smile Kommanditbolag inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-1673

 • 28.

  Godkänna ansökan från ML Klinik (Alvisol AB) inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2020-0206

 • 29.

  Godkänna ansökan från RD Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2020-0014

 • 30.

  Godkänna ansökan från SLSO inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning

  HSN 2020-0144

 • 31.

  Godkänna ansökan om dispens för läkarnärvaro avseende Aleris Sjukvård AB inom vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2020-0339

 • 32.

  Avslå ansökan om förtida upphörande från Aleris Sjukvård AB

  HSN 2019-0448

 • 33.

  Avslå ansökan från eHeart om ett utökat utbud inom vårdvalsområdet för klinisk fysiologi

  HSN 2018-1382

 • 34.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Jane Jonsson AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1489

 • 35.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med R & E Hedengrens Tandvård AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0330

 • 36.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Danderyds sjukhus AB, Logopedmottagning Rissne inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 1203-0345

 • 37.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Flodström Sport och Rehab AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1412-1586

 • 38.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Gladent AB inom vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn och ungdomar

  HSN 2019-0790

 • 39.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom Specialiserad Palliativ slutenvård - SPSV Stångberga Capio

  HSN 2019-0911

 • 40.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Aleris Sjukvård AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-1349

 • 41.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Praktiktertjänst AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2017-1427

 • 42.

  Anmälan om ersättningsetablering avseende psykiatri, Kammakargatan 48, Stockholm

  HSN 2019-2335

 • 43.

  Anmälningsärenden till avtalsutskottet

  HSN 2020-0165

Informationsärenden

 • 44.

  Kommande ändringar av förfrågningsunderlag

 • 45.

  Kommunsamverkan

 • 46.

  Övriga frågor