Sammanträde för avtalsutskottet onsdagen den 4 december 2019

Dag:
Onsdag den 4 december 2019
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Inkomna skrivelser

Beslutsärenden

 • 6.

  Utredning utvecklat vårdval - vårdvalens förutsättningar enligt budgetuppdrag

  HSN 2019-2131

 • 7.

  Svar på skrivelse från Helen Schoultz och Gabriel Kroon (SD) bättre kommunikationsvägar mellan politiker och sjukvårdens aktörer

  HSN 2019-1738

 • 8.

  Avtalsutskottets samverkan med kommuner och stadsdelar i länet

  HSN 2019-1978

 • 9.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-1614

 • 10.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialisttandvård för barn och ungdomar

  HSN 2019-1615

 • 11.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval tandregleringsvård för barn och ungdomar

  HSN 2019-1616

 • 12.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet klinisk neurofysiologi

  HSN 2019-1618

 • 13.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2019-1617

 • 14.

  Revidering av förfrågningsunderlag (FFU) vårdval geriatrik, minnesmottagning

  HSN 2019-1962

 • 15.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdval barnmorskemottagning

  HSN 2019-1881

 • 16.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval barnavårdscentral avseende tilläggsuppdrag utökat hembesöksprogram

  HSN 2019-1545

 • 17.

  Tilläggsuppdrag avseende Familjecentraler

  HSN 2019-1975

 • 18.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad palliativ slutenvård (SPSV)

  HSN 2019-1710

 • 19.

  Godkänna ansökan från Emma Edvinsson Fysioterapi AB vid Team Aktiv Rehab

  HSN 2019-1705

 • 20.

  Godkänna ansökan från Lindalens Omsorg AB

  HSN 2019-1031

 • 21.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Idun Barnklinik AB inom vårdval barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2019-1612

 • 22.

  Godkänna ansökan från Acudoc Fysiologlab AB inom vårdval klinisk fysiologi

  HSN 2019-1743

 • 23.

  Godkänna ansökan från Minas Tandvärkstad AB

  HSN 2019-1774

 • 24.

  Godkänna ansökan från Haga Tandläkeri AB

  HSN 2019-1701

 • 25.

  Godkänna ansökan från Hör i Sverige AB inom vårdval primär hörselrehabilitering

  HSN 2019-1924

 • 26.

  Godkänna ansökan från Scalp Perfection AB

  HSN 2019-1824

 • 27.

  Godkänna ansökan från Cevita Care AB

  HSN 2019-0558

 • 28.

  Godkänna ansökan från Rosa Gynekologmottagning AB inom vårdval specialiserad gynekologi

  HSN 2019-1841

 • 29.

  Godkänna ansökan från Access Urologi Kommanditbolag

  HSN 2019-1866

 • 30.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård

  HSN 1512-1423

 • 31.

  Godkänna ansökan från RF fothälsa vid Björkhagens husläkarmottagning

  HSN 2019-1899

 • 32.

  Godkänna ansökan från Rehab Aktiv Liv Lagerholm & Lönnberg AB inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 2019-1776

 • 33.

  Godkänna ansökan från Tyresöhälsan Husläkare AB//Aleris AB

  HSN 2016-3303

 • 34.

  Godkänna ansökan från Lindblomma & Service vid Tyresö Husläkarmottagning

  HSN 2019-1805

 • 35.

  Godkänna ansökan från Aktiv Fotvård MA

  HSN 2019-1951

 • 36.

  Godkänna ansökan från Huddinge Husläkarmottagning AB inom vårdvalsområdet Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2019-0594

 • 37.

  Godkänna ansökan från SLSO/Sätra vårdcentral vid Sätra vårdcentral, Kungssätravägen 33, Skärholmen - forts fr HSN 0708-1173

  HSN 2016-2077

 • 38.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från Logopedbyrån Dynamica Stockholm AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2019-0862

 • 39.

  Godkänna ansökan från AccessCare i Vallentuna AB vid ASIH AccessCare, Lingsbergs Säteri 1, Vallentuna - (Område i innehåll)

  HSN 2019-1721

 • 40.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdraget utökat hembesöksprogram från Flemingsbergs BVC (SLSO) inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2018-0616

 • 41.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdraget utökat hembesöksprogram från Hässelby BVC (SLSO) inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2017-0783

 • 42.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdraget utökat hembesöksprogram från Kista BVC (SLSO) inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2017-0784

 • 43.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdraget utökat hembesöksprogram från Rinkeby BVC (SLSO) inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2016-4683

 • 44.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdraget utökat hembesöksprogram från Rissne och Hallonbergen BVC (SLSO) inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2017-0785

 • 45.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdraget utökat hembesöksprogram från Skärholmens BVC (SLSO) inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2017-0607

 • 46.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdraget utökat hembesöksprogram från Tensta BVC (SLSO) inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2017-0781

 • 47.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdraget utökat hembesöksprogram från Vårby BVC (SLSO) inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2018-0619

 • 48.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdraget utökat hembesöksprogram från Capio BVC Rågsved inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2017-0786

 • 49.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdraget utökat hembesöksprogram från Capio BVC Wasa inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2017-1311

 • 50.

  Godkänna ansökan från Peis Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-1806

 • 51.

  Godkänna ansökan från Tyresö Folkets Vårdcentral AB inom vårdvalsområdet Fotsjukvård

  HSN 2019-0710

 • 52.

  Godkänna ansökan från Tandläkare Anna Königsberg AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-1685

 • 53.

  Godkänna ansökan från Alva Barnklinik AB inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2019-1417

 • 54.

  Godkänna ansökan från (AB Grundstenen 140189) nytt namn Husläkarmottagning Bryggargatan AB vid Bryggargatan 10, Nynäshamn (Forts. i HSN 2019-1928)

  HSN 1204-0481

 • 55.

  Godkänna ansökan från Barnsjukhuset Martina AB vid Rinkebysvängen 70

  HSN 2018-0155

 • 56.

  Avslå ansökan från S. Alhilali Med AB om tilläggsuppdrag inom vårdval specialiserad ögonsjukvård

  HSN 2019-1324

 • 57.

  Avslå ansökan från Annero Vård AB vid Dalagatan 9, Stockholm

  HSN 2019-1592

 • 58.

  Avslå ansökan från EMA Tandklinik vid Erik Dahlbergsgatan 16, Stockholm

  HSN 2019-0415

 • 59.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Ina Silén-Johansson AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0050

 • 60.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med CityAkuten i Praktikertjänst AB vid Holländargatan 15, Stockholm (forts. fr. HSN 1504-0455)

  HSN 2019-0605

 • 61.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Le-An Tandvård AB vid Götgatan 99 (Forts. från HSN 0910-1287)

  HSN 2019-0123

 • 62.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Nooris Tandläkarpraktik vid Atlasvägen 378, Nacka (Forts från HSN 0910-1177)

  HSN 2019-0015

 • 63.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkarpraktik Annika Plogmark AB inom vårdval allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1593

 • 64.

  Anmälan om ersättningsetablering avseende läkarvårdsersättning vid Ekerövägen 22, Drottningholm

  HSN 2019-0770

Informationsärenden

 • 65.

  Information om hälso- och sjukvårdsförvaltningens fördjupade uppföljningar

 • 66.

  Kommande ändringar av förfrågningsunderlag

 • 67.

  Kommunsamverkan

 • 68.

  Förvaltningen informerar

 • 69.

  Övriga frågor