Sammanträde för avtalsutskottet onsdagen den 13 november 2019

Dag:
Onsdag den 13 november 2019
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Inkomna skrivelser

Beslutsärenden

 • 5.

  Sammanträdestider för avtalsutskottet 2020

  HSN 2019-1629

 • 6.

  Upphäva beslut om inrättande av husläkarjour i Upplands Väsby

  HSN 2019-1377

 • 7.

  Tilläggsuppdrag hemförlossning inom vårdval förlossning

  HSN 2019-1820

 • 8.

  Godkänna ansökan från Hanan Karim Ali Mohamad inom vårdval fotsjukvård

  HSN 2019-1658

 • 9.

  Godkänna ansökan från Kvartersakuten Matteus AB (forts från HSN 0708-0933)

  HSN 2016-3262

 • 10.

  Godkänna ansökan från Röstkonsulten Carina Engström AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2019-1864

 • 11.

  Godkänna ansökan från RAMA Tandvård & Implantatklinik AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-1775

 • 12.

  Godkänna ansökan från FysioCare Sports Medicin Sweden AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-1261

 • 13.

  Godkänna ansökan om byte av lokal från Mariseh medicinsk fotvårdsguide AB inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2019-1288

 • 14.

  Godkänna ansökan från Stockholm läns sjukvårdsområde Rehab Nordost Täby inom vårdvalsområde specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-1788

 • 15.

  Godkänna ansökan om byte av lokal från Capio närsjukvård AB inom vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2016-2968

 • 16.

  Godkänna ansökan från SweBangla AB inom vårdval husläkarmottagning med basal hemsjukvård

  HSN 2018-1380

 • 17.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från AB Lyhörd inom vårdval primärvårdsrehabilitering

  HSN 2017-1832

 • 18.

  Godkänna ansökan från Physio4Athletes i Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-1723

 • 19.

  Godkänna ansökan från Firma Hanna Rautiainen inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-1756

 • 20.

  Godkänna ansökan från Fotterapeut Sara Eliasson AB inom vårdval fotsjukvård

  HSN 2019-1801

 • 21.

  Godkänna ansökan från Alva Barnklinik AB alt inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2019-1418

 • 22.

  Godkänna ansökan om byte av lokal från Medicinskfotvård GKS AB inom vårdval fotsjukvård

  HSN 2016-4416

 • 23.

  Godkänna ansökan från Optalux AB inom vårdval specialiserad ögonsjukvård

  HSN 2018-0949

 • 24.

  Godkänna ansökan från Svenska fot & hudkliniken AB inom vårdval fotsjukvård

  HSN 2019-0501

 • 25.

  Godkänna ansökan från Atli Med-care AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård

  HSN 2018-1021

 • 26.

  Godkänna ansökan från Stockholms Kvinnoklinik AB/ Stockholm IVF AB

  HSN 2016-4528

 • 27.

  Godkänna ansökan från Axat AB

  HSN 2019-1542

 • 28.

  Godkänna ansökan om byte av lokal från Tyresö Folkets Vårdcentral inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2018-1164

 • 29.

  Avslå ansökan från Vårdval Sigtuna AB

  HSN 2019-1755

 • 30.

  Avslå ansökan från Vårdval Sigtuna AB

  HSN 2019-1642

 • 31.

  Avslå ansökan från Nordic Dental Gränby AB

  HSN 2019-1380

 • 32.

  Avslå ansökan från Sabbatsbergs Rygg & Nacksjukgymnastik, Rehabilitering och Smärtcentrum AB

  HSN 2019-0750

 • 33.

  Avslå ansökan från Stockholm Implantatkirurgi AB

  HSN 2019-1329

 • 34.

  Avslå ansökan från Aleris sjukvård AB om tilläggsuppdrag inom vårdval specialiserad ögonsjukvård

  HSN 2019-1030

 • 35.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Märsta Närvård/Praktikertjänst AB

  HSN 2017-1314

 • 36.

  Godkänna ansökan från Märsta Närvård AB inom vårdval barnavårdscentral

  HSN 2019-1515

 • 37.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Louise Ehrenborg inom vårdval allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1409-1237

 • 38.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Feminine Clinique AB

  HSN 2018-0277

 • 39.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Aleris Sjukvård AB (Urologmottagning Aleris Specialistvård Sabbatsberg) inom vårdval specialiserad urologi

  HSN 2016-4837

 • 40.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Göran Nyman AB inom vårdval allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1684

Informationsärenden

 • 41.

  Kommande ändringar av förfrågningsunderlag

 • 42.

  Kommunsamverkan

 • 43.

  Offentlighet och sekretess för avtalsutskottets handlingar

 • 44.

  Förvaltningen informerar

 • 45.

  Övriga frågor