Sammanträde för avtalsutskottet tisdagen den 20 augusti 2019

Dag:
Tisdag den 20 augusti 2019
Tid:
14:00

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Välja justerare

 • 2.

  Godkänna dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 2019-0979

 • 4.

  Svar på skrivelse från (M), (L), (KD), (C) och (MP) i avtalsutskottet med uppdrag om inrättande av husläkarjour i Upplands Väsby kommun

  HSN 2019-1377

 • 5.

  Tilläggsavtal avseende första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga

  HSN 1303-0365

 • 6.

  Godkänna ansökan från Elite Tandläkarna Sthlm AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0980

 • 7.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Institutet för psykoterapi och traumaforskning Sverige AB (Högdalen BUMM) inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2018-0580

 • 8.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)/Handens barnavårdscentral

  HSN 2017-0850

 • 9.

  Godkänna ansökan från N & F logopeder HB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2019-1044

 • 10.

  Godkänna ansökan från Olivia Personlig Assistans AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2019-1153

 • 11.

  Godkänna ansökan från Lindalens Omsorg AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2019-0816

 • 12.

  Godkänna ansökan från Aleris Sjukvård AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-1315

 • 13.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från FysioNina AB inom vårdvalsområdet Specialiserad fysioterapi

  HSN 1509-1025

 • 14.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från Lidström Sjukgymnastik AB inom vårdvalsområdet Specialiserad fysioterapi

  HSN 1409-1160

 • 15.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från Physiotherapy Repetowicz AB inom vårdvalsområdet Specialiserad fysioterapi

  HSN 2018-0660

 • 16.

  Godkänna ansökan från Fysiospecialisten Peter Bohman inom vårdvalsområdet Specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-1244

 • 17.

  Godkänna ansökan från Olivia Personlig Assistans AB inom vårdvalsområdet Specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-1156

 • 18.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från Johan Jodafys Fysioterapi AB (forts. fr. HSN 1311-1252)

  HSN 2019-0696

 • 19.

  Godkänna ansökan från FysioT3 - Terapeut, Träning och Team AB inom vårdvalsområdet Specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-1228

 • 20.

  Godkänna ansökan från Adolf Fredriks Fysiocenter AB inom vårdvalsområdet Specialiserad fysioterapi

  HSN 2019-1076

 • 21.

  Godkänna ansökan från Mörby BUMM inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård (forts. från HSN 1401-0148)

  HSN 2019-0794

 • 22.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Stockholms Läns Sjukvårdsområde, Danderyds Rehab inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 2019-0796

 • 23.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från Hörbart Stockholm AB inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 2019-0326

 • 24.

  Godkänna ansökan från Fertilitetscentrum Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4394

 • 25.

  Godkänna ansökan från Cevita Care AB inom vårdvalsområdet Specialiserad gynekologi

  HSN 2019-0558

 • 26.

  Godkänna ansökan från Capio Medocular AB inom vårdval specialiserad ögonsjukvård

  HSN 2019-0574

 • 27.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Bo Bergklint AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0125

 • 28.

  Godkänna ansökan från Bo Bergklint Holding AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-1357

 • 29.

  Godkänna ansökan från PT Care AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-1002

 • 30.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från Hörbart Stockholm AB inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

  HSN 2018-0706

 • 31.

  Godkänna ansökan om lokalbyte från Sonova Retail Sweden AB inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

  HSN 2016-3684

 • 32.

  Godkänna ansökan från Isas medicinska fotvård AB inom vårdvalsområdet Fotsjukvård

  HSN 2019-1240

 • 33.

  Godkänna ansökan om byte av bolagsform från Agnes fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1503-0359

 • 34.

  Godkänna ansökan från Fotspecialisten L&L inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2019-0604

 • 35.

  Godkänna ansökan från Ediths Medicinsk Fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2019-1202

 • 36.

  Godkänna ansökan från Capio Legevisitten AB inom vårdvalsområdet geriatrisk öppen- och slutenvård

  HSN 2019-1413

 • 37.

  Godkänna ansökan från Prima Barn- och vuxenpsykiatri Stockholm AB inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2017-2110

 • 38.

  Godkänna tilläggsansökan från Lamera Medical Center Holding AB inom vårdvalsområdet Specialiserad ögonsjukvård

  HSN 2019-0670

 • 39.

  Avslå ansökan från Swefi Care Ekerö AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2019-0661

 • 40.

  Avslå ansökan från Barnortopediskt Centrum Sverige AB inom vårdvalsområdet Specialiserad ortopedi och handkirurgi (forts. från 1311-1293)

  HSN 2019-0876

 • 41.

  Avslå ansökan från Orthopedia Sweden AB inom vårdvalsområdet Specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2018-1731

 • 42.

  Avslå ansökan från Symed Care AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet

  HSN 2019-0732

 • 43.

  Avslå ansökan från Relaxhuset i Danderyd/Mörby Fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2019-0918

 • 44.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Rehab Aktivt Liv Lagerholm & Lönnberg AB inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 2019-1256

 • 45.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med CH Odontoterapi HB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0072

 • 46.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Nanna Gunne Hallman Fysioterapi AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1504-0469

 • 47.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tensta Sjukgymnastik HB inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering, Tensta Rehab

  HSN 1209-1145

 • 48.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Stefan Fredin AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2018-1685

 • 49.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Lougab AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0146

 • 50.

  Godkänna förtida upphörande av avtal från Nino Fysio AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1209-1140

 • 51.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Ewa Janzons medicinska fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2016-4208

 • 52.

  Anmälan om ersättningsetablering avseende kardiologi, Olivecronas väg 1, Stockholm

  HSN 2019-1236

 • 53.

  Anmälan om ersättningsetablering avseende allmänmedicin, Grev Turegatan 34, Stockholm

  HSN 2019-1016

 • 54.

  Anmälan om ersättningsetablering avseende medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Östermalm

  HSN 2019-1015

 • 55.

  Anmälan om ersättningsetablering avseende allmänmedicin, Indalsbacken 1, Vällingby

  HSN 2019-1138

 • 56.

  Teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2019-0225

Informationsärenden

 • 57.

  Kommande revideringar av förfrågningsunderlag

 • 58.

  Kommunsamverkan

 • 59.

  Förvaltningen informerar

 • 60.

  Övriga frågor