Avtalsutskottet

Avtalsutskottet ansvarar för att godkänna och teckna avtal med vårdgivare inom ramen för Region Stockholms vårdval.

Utskottet svarar också för utveckling av och förändringar i befintliga vårdval och kan lägga samman befintliga vårdval, förändra gränser dem emellan under förutsättning att det inte påtagligt påverkar det övriga sjukvårdssystemet. Utskottet svarar även för dialog med kommunerna för frågor som rör utskottets ansvarsområde.

Dagordningar och protokoll i Avtalsutskottet

Sammanträdesdagar med dagordning och protokoll 2021:

Sammanträdesdagar med dagordning och protokoll 2020:

Sammanträdesdagar med dagordningar och protokoll 2019:

Dagordningar, handlingar och protokoll före år 2019

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämnden före år 2016 finns i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i avtalsutskottet

Ordinarie ledamöter
Ersättare

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?