Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 november 2018

Dag:
Tisdag den 6 november 2018
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslut

 • 3.

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens internkontrollplan 2019

  HSN 2018-1223

 • 4.

  Förslag att upphandla tjänsten konsultuppdrag inom tandreglering enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

  HSN 2018-0678

 • 5.

  Regionalt donationscentrums vävnadsuppdrag

  HSN 2018-0282

 • 6.

  Avtal med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB avseende tjänsterna vägburen ambulanssjukvård och intensivvårdsambulans

  HSN 2017-2030

 • 7.

  Godkänna ansökan från Stiftelsen Stockholms sjukhem inom vårdvalsområdet geriatrik

  HSN 2018-0931

 • 8.

  Godkänna ansökan från Capio Legevisitten AB inom vårdvalsområdet geriatrik

  HSN 2018-0933

 • 9.

  Förlängning av avtal med Capio S:t Görans sjukhus AB och Capio AB om specialiserad akutsjukvård

  HSN 2018-1103

 • 10.

  Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, om hjälpmedelscentrals-verksamhet för medicinteknisk apparatur i hemmet, MAH

  HSN 1511-1306

 • 11.

  Avtal med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB avseende tjänsten prehospital särskild sjukvårdsledning

  HSN 2018-1142

 • 12.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad allergologi

  HSN 2018-1061

 • 13.

  Revidering av anvisningar samt sänkt ersättning avseende landstingsfinansierad vuxentandvård

  HSN 2018-1123

 • 14.

  Förlängning av avtal med vårdgivare i Stockholms län om tolktjänst

  HSN 2016-4150

 • 15.

  Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Södra Roslagen

  HSN 1512-1444

 • 16.

  Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Stockholms stad

  HSN 2017-0430

 • 17.

  Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

  HSN 2016-2197

 • 18.

  Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet VärNa

  HSN 1510-1203

 • 19.

  Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

  HSN 2016-4742

 • 20.

  Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Södertälje

  HSN 2016-0752

 • 21.

  Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Östra Södertörn

  HSN 1512-1461

 • 22.

  Yttrande över delbetänkandet God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

  HSN 2018-1087

 • 23.

  Yttrande över Tillitsdelegationens huvudbetänkande "Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och delbetänkandet "En lärande tillsyn" (SOU 2018:48)

  HSN 2018-0956

 • 24.

  Yttrande över departementspromemorian Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi (Ds 2018:31)

  HSN 2018-1052

 • 25.

  Yttrande över motion 2017:73 av Petra Larsson (S) och Victor Harju (S) om digitala hälsokontrollen i Stockholms läns landsting (SLL)

  HSN 2018-0077

 • 26.

  Yttrande över motion 2017:75 av Dag Larsson (S) om att säkra en mångfald av vårdgivare inom reumatologin genom upphandling

  HSN 2018-0106

 • 27.

  Yttrande över motion 2017:57 av Dag Larsson (S) om vården av Familjär hyperkolesterolemi (FH) i Stockholm

  HSN 2017-1925

 • 28.

  Yttrande över motion 2017:65 av Håkan Jörnehed (V) om införande av garanti för en barnmorska per födande i Stockholms läns landsting

  HSN 2017-1935

 • 29.

  Yttrande över motion 2017:68 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om mammografi för kvinnor över 74 år

  HSN 2017-1939

 • 30.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om diabetesvården i Stockholms läns landsting

  HSN 2018-0688

 • 31.

  Svar på skrivelse från Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om inrättande av ny sprututbytesverksamhet

  HSN 2017-2102

 • 32.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) om sprututbytes-verksamheten i Stockholms läns landsting

  HSN 2018-0330

 • 33.

  Svar på skrivelse av Miljöpartiet (MP) om tvångsbältning av barn, unga och vuxna som vårdas inom slutenpsykiatrin i Stockholms läns landsting

  HSN 2018-0532

 • 34.

  Svar på skrivelse från Vänsterpartiet (V) om centralisering av vården

  HSN 2018-0899

 • 35.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet (MP) om att införa Naloxon nässpray som behandling i beroendevården i Stockholms län

  HSN 2018-0685

 • 36.

  Svar på skrivelse från Vänsterpartiet (V) om villkoren inom vårdval specialiserad allergologi

  HSN 2018-0690

 • 37.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet om TBE-vaccin för invånarna i Stockholms län

  HSN 2018-0684

 • 38.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om behovsindex i förhållande till vårdkonsumtion

  HSN 2018-0900

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 41.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 42.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 43.

  Beslut i upphandling av uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) till vissa äldre och funktionshindrade i Stockholms län

  HSN 2017-0938

 • 44.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av psykiatrisk öppenvård för barn och ungdom med områdesansvar i Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta samt Botkyrka

  HSN 2018-0015

 • 45.

  Antagande av leverantör - upphandling av geriatrisk vård på Löwenströmska och Nacka sjukhus

  HSN 2018-0370