Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 4 december 2018

Dag:
Tisdag den 4 december 2018
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslut

 • 3.

  Fördelning av bidrag till ideella organisationer 2019

  HSN 2018-1300

 • 4.

  Förslag att införa remisskrav för neuropsykiatriska utredningar

  HSN 2018-1311

 • 5.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet planerad specialiserad lymfödemrehabilitering

  HSN 2016-3490

 • 6.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområde barnavårdscentral

  HSN 2018-0514

 • 7.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2018-1329

  Senare utskick

 • 8.

  Godkänna ändrat samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och Sveriges landsting och regioner

  HSN 2018-0952

 • 9.

  Godkänna verksamhetsplan och budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2019

  HSN 2018-1457

 • 10.

  Avtal med Karolinska sjukhuset avseende tjänster inom klinisk laboratoriemedicin i norra länet

  HSN 2018-0962

 • 11.

  Avtal med Karolinska sjukhuset avseende tjänster inom klinisk laboratoriemedicin i sydöstra länet

  HSN 2018-0963

 • 12.

  Avtal med Habilitering & Hälsa/SLSO 2019-2021

  HSN 2018-1264

 • 13.

  Avtal med Norra Stockholms Psykiatri för sluten och öppen psykiatri på specialistnivå

  HSN 2018-1168

 • 14.

  Avtal med Psykiatri Nordväst för sluten och öppen psykiatri på specialistnivå

  HSN 2018-1169

 • 15.

  Avtal med Psykiatri Sydväst för sluten och öppen psykiatri på specialistnivå

  HSN 2018-1170

 • 16.

  Avtal med Psykiatricentrum Södertälje för sluten och öppen psykiatri på specialistnivå

  HSN 2018-1171

 • 17.

  Avtal med Beroendecentrum Stockholm för sluten och öppen beroendevård på specialistnivå i Stockholms län

  HSN 2018-1173

 • 18.

  Avtal om specialiserad ätstörningsvård

  HSN 2018-1174

 • 19.

  Avtal med BUP Stockholm om öppen och sluten barn- och ungdomspsykiatrisk vård

  HSN 2018-1175

 • 20.

  Avtal med Rättspsykiatri Vård Stockholm om sluten och öppen rättspsykiatrisk vård i Stockholms län

  HSN 2018-1176

 • 21.

  Avtal med Psykiatri Södra för öppen och sluten psykiatrisk vård på specialistnivå i Stockholms län

  HSN 2018-1172

 • 22.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 4/2018 Cancerplanens införande för att tillgodose patientens behov

  HSN 2018-1261

 • 23.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 3 2018 Introduktion av nya läkemedel

  HSN 2018-1262

 • 24.

  Yttrande över betänkandet Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. - SOU 2018:53

  HSN 2018-1143

 • 25.

  Yttrande över departementspromemorian Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet (Ds 2018:36)

  HSN 2018-1197

 • 26.

  Yttrande över motion 2017:79 av Marit Normasdotter m.fl (V) om att öppna avgiftningsenhet för kvinnor och personer som identifierar sig som kvinnor

  HSN 2018-0102

 • 27.

  Yttrande över motion 2017:74 av Erika Ullberg (S) och Tove Sander (S) om den efterföljande vården för sexuellt våldsutsatta

  HSN 2018-0095

 • 28.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) och Elinor Odeberg (S) om nedläggning av barnmorskemottagning på Danderyds sjukhus

  HSN 2018-1242

 • 29.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om öppenvård för vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom i Stockholms län

  HSN 2018-1241

Anmälningsärenden

 • 30.

  Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

  HSN 2017-0415

 • 31.

  Anmälan av delegationsbeslut

  HSN 2017-2043

 • 32.

  Övriga anmälningar

  HSN 2017-2042

Övrigt

 • 33.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 34.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 35.

  Antagande av leverantör – upphandling av öppenvård för vuxna med obstruktivt sömnapnésyndrom i Stockholms län

  HSN 2018-0922