Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 januari 2018

Dag:
Tisdag den 30 januari 2018
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstigshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Bidrag till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år och därmed inte är berättigade till den statliga handikappersättningen

  HSN 2017-1980

 • 4.

  Förutsättningar i avtal för verksamhetsförlagd utbildning på grund och avancerad nivå samt gymnasie- och yrkeshögskola

  HSN 2017-0891

 • 5.

  Förslag att upphandla öppen och sluten psykiatrisk specialistvård för vuxna

  HSN 2017-2053

 • 6.

  Avtal med Karolinska Universitetssjukhuset avseende analystjänster i samband med screening för livmoderhalscancer

  HSN 2017-0574

 • 7.

  Yttrande över förnyat genomförandebeslut för Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

  HSN 2017-2001

 • 8.

  Yttrande över motion 2017:34 av Susanne Nordling (MP) om att ta bort systemet med hörselcheckar/Fritt val Hjälpmedel

  HSN 2017-1306

 • 9.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 04/2017 samverkan i vårdens gränssnitt

  HSN 2017-1841

 • 10.

  Yttrande över landstingsrevisorernas delårsrapport 2017

  HSN 2017-1829

 • 11.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna (MP) om ökade möjligheter till kvalitetsupphandlingar i Stockholms läns landsting

  HSN 2017-1966

 • 12.

  Svar på skrivelse av (MP) om det sjukdomsförebyggande arbetet i Stockholms läns landsting

  HSN 2017-1796

 • 13.

  Svar på skrivelse från Jens Sjöström (S) om hur Socialdemokraterna vill använda regeringens 843 miljoner kronor för kortare köer och mer vårdpersonal

  HSN 2017-1965

 • 14.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om vården under jul och nyårshelgerna

  HSN 2017-1963

 • 15.

  Svar på skrivelse från Vänsterpartiet (V) om vård för sexuellt traumatiserade

  HSN 2017-1967

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 18.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 19.

  Övriga frågor

Valärenden

 • 20.

  Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till utskott, sjukvårdsstyrelser, programberedningar och nätverk under hälso- och sjukvårdsnämnden 2018

  HSN 1501-0012