Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 januari 2018

Dag:
Tisdag den 30 januari 2018
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstigshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-01-30

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 18.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 19.

  Övriga frågor

Valärenden