Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 september 2018

Dag:
Torsdag den 27 september 2018
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-09-27

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslut

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 34.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 35.

  Övriga frågor

Sekretessärenden