Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 maj 2018

Dag:
Tisdag den 22 maj 2018
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslut

 • 3.

  Tillsättning av dataskyddsombud för hälso- och sjukvårdsnämndens personuppgiftsbehandlingar

  HSN 2018-0456

 • 4.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande hantering, fördelning och ekonomihantering av ST-läkare i närsjukvårdens specialiteter

  HSN 2018-0492

 • 5.

  Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2017

  HSN 2018-0430

 • 6.

  ”Hälso- och sjukvården år 2040” – förslag till utredningsdirektiv

  HSN 2018-0387

 • 7.

  Upphandling av vuxenpsykiatri 2019

  HSN 2018-0455

 • 8.

  Yttrande över remiss om ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

  HSN 2018-0437

 • 9.

  Yttrande över remiss - Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinations-programmet

  HSN 2018-0406

 • 10.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 11/2017 Vård- och trafikinvesteringar – Styrning och uppföljning för god ekonomisk hushållning

  HSN 2018-0359

 • 11.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/2017 Framtidens hälso- och sjukvård – planering och genomförande 2017

  HSN 2018-0360

 • 12.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet om Inspektionen för vård och omsorgs granskning av akutmottagningar i Stockholm

  HSN 2018-0201

 • 13.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om hjärtsjukvården i Södertälje

  HSN 2018-0329

 • 14.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om inställda operationer under 2017

  HSN 2018-0328

 • 15.

  Svar på skrivelse från Catarina Wahlgren (V) om Nya vårdnivåer från 2018 i akutvården

  HSN 2018-0327

 • 16.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om patienter som väntar ”frivilligt”

  HSN 2018-0200

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 19.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 20.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 21.

  Antagande av leverantör – upphandling av specialiserad ätstörningsvård i Stockholms län

  HSN 2016-4431

 • 22.

  Antagande av leverantör – upphandling av specialiserad ätstörningsvård för personer med hetsätningsstörning i Stockholms län

  HSN 2017-1012

Valärenden

 • 23.

  Valärenden

 • 24.

  Upphäva tidigare beslut om förlängning av vårdavtal med Prima barn- och vuxenpsykiatri

  HSN 1301-0064